Օգոստոս 10-12, 2018 շաբաթավերջին, Վենետիկի մէջ, տեղի ունեցաւ Համազգային Եւրոպայի Երիտասարդական Ցանցի (Youthlinks) առաջին հաւաքը։ Եւրոպա բնակող հայ երիտասարդները բացառիկ առիթ մը  ունեցան հանրայայտ հայ մտաւորականներու եւ արուեստագէտներու հետ ծանօթանալու, եւ աշխատանոցներու ճամբով անոնց փորձառութիւններէն եւ գիտելիքներէն սորվելու։

Register Now!

YouthLinks Europe Registration
First Name, Family Name
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 2.1MB
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 2.1MB
Sending