Համազգայինի Լոնտոնի Մեկուսի Կազմը հիմնուած է 13 Հոկտեմբեր 1990ին, Հ.Յ. Դաշնակցութեան 100ամեակի տօնակատարութեան առիթով, Նաւասարդեան կեդրոնին մէջ, կնքահայրութեամբ Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Եղիկ Գոնիալեանի եւ նախագահութեամբ Տէր եւ Տիկին Ատոմ եւ Սելլա Թնճուկեաններու:

Վարչութիւնը ընդհանրապէս գործած է հինգ վարչական անդամներով եւ չորս յանձնախումբերով (գրական, թատերական, հայկական պար եւ երաժշտութիւն ու արուեստ): Կազմը ներկայիս կը հաշուէ 24 անդամներ:

Կազմի կարեւոր իրագործումներէն մէկն է Արամուս (Աբովեան, Հայաստան) գիւղի դպրոցի օգնութեան ծրագիրը:

Email: events@hamazkayin.org.uk