Համազգայինի Մ. եւ Հ. Արսլանեան Ճեմարանի Խնամակալ Մարմին

 • Վաչէ Փափազեան
 • Թամար Տէր Պետրոսեան
 • Սիւզի Սեմերճեան
 • Շաղիկ Խիւտավերտեան
 • Սեւակ Փանոսեան
 • Վաչէ Նաճարեան

 

Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» տպարանի խնամակալ մարմին

Կ.Վ.ի ներկայացուցիչ՝ Սկրտիչ Սկրտիչեան

 • Պետիկ Սապունճեան
 • Անդրանիկ Մսըրլեան
 • Յակոբ Եափուճեան
 • Դրօ Մանտալեան 

 

Համազգայինի Հրատարակչական յանձնախումբ

Կ.Վ.ի ներկայացուցիչ՝ Սկրտիչ Սկրտիչեան

 • Կարօ Յովհաննէսեան
 • Յովիկ Պերթիզլեան
 • Վիգէն Աւագեան
 • Սալբի Քիւրքճեան
 • Էլօ Հերկէլեան 

 

Համազգայինի «Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահի յանձնախումբ

Կ.Վ.ի ներկայացուցիչ՝ Թամար Հաշէօլեան

 • Սագօ Արմէնեան
 • Հուրի Գարաճրճեան
 • Քարլա Թիւթիւնճեան
 • Ժանէթ Եափուճեան
 • Միսաք Թերզեան