Եւրոպայի երիտասարդական ցանց (Տեղեկութիւն)

Օգոստոս 10-12, 2018 շաբաթավերջին, Վենետիկի մէջ, տեղի պիտի ունենայ Համազգային Եւրոպայի Երիտասարդական Ցանցի (Youthlinks) առաջին հաւաքը։ Աշխատանոցներու միջոցաւ, Եւրոպա բնակող հայ երիտասարդները բացառիկ առիթ մը պիտի ունենան հանրահայտ հայ մտաւորականներու եւ արուեստագէտներու հետ ծանօթանալու, եւ աշխատանոցներու ճամբով անոնց փորձառութիւններէն եւ գիտելիքներէն սորվելու։

Register Now!

YouthLinks Europe Registration
First Name, Family Name
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 2.1MB
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 2.1MB
Sending