News & Events

«Տերսիմ ճանապարհորդութիւն եւ տեղագրութիւն» խորագրեալ հատորի ներկայացում (Փարիզ)

Date: 05/31/2018
Category: Եւրոպա

14 Մայիս 2018-ին, Համազգայինի կազմակերպութեամբ, Վռամշապուհ Քիպարեան  ներկայացուց «Տերսիմ ճանապարհորդութիւն եւ տեղագրութիւն» խորագրեալ հատորը, գրուած 1900 թուականին, հեղինակութեամբ՝ ճանապարհորդ Անդրանիկի:

1988-էն 1895, մի ոմն Անդրանիկ՝  ճամբորդած է Խարբերդի հիւսիսը գտնուող լեռնային Տերսիմի շրջանը, ուր կ’ապրէին քիւրտեր, ալեւիներ, հայեր, զազաներ... Քով-քովի բնակութիւն հաստատած էին ալեւի «Քիզիլպաշ» ցեղը եւ հայ «Միրագեան» տոհմը: Իւրայատուկ շրջան մը, բերդի մը նման, ուր Օսմանեան իշխանութիւները երկար տարիներ չկրցան  թափանցել, բայց աւելի ուշ, 1936-1938 տարիներուն, Քեմալական բանակները յարձակեցան  եւ բնաջնջեցին  բնակչութիւնը:

Վ. Քիպարեան՝   գրքի թարգմանիչը նշեց. «Նկատի ունենալով որ այսօր ալ կը շարունակուի ժխտողական եւ ձուլման քաղաքականութիւնը, որոշեցի որպէս վկայութիւն թարգմանել ճամբորդական այս տեղեկագրութիւնը»:

Հարցում-պատասխանի բաժինով աւարտեցաւ երեկոյթը: