News & Events

«Վայրեր և հայկական կրօնական կալուածներ օսմանեան Թուրքիոյ մէջ, աւերուող ժառանգութիւն մը» գիրքի ներկայացում (Փարիզ)

Date: 12/07/2016
Category: Եւրոպա

Երկուշաբթի, 28 Նոյեմբեր 2016-ին , Հայ մշակոյթի Տան մէջ ,Համազգային Փարիզի մասնաճիւղի կազմակերպութեամբ  ներկայացուեցաւ հետաքրքրական գիրք մը՝ «Վայրեր և հայկական կրօնական կալուածներ օսմանեան Թուրքիոյ մէջ ,աւերուող ժառանգութիւն մը» :

Գիրքը կ՚ամփոփէ հետազօտութիւները չորս անձերու՝ Յարութիւն Խաչատուրեան, Փաթրիք և Լիւսի Ասլանեան և Ժան Միշել, որոնք աշխատած են երկար տարիներ իրենց անձնական միջոցներով ցանկագրելու հայկական կրօնական կալուածներ օսմանեան Թուրքիոյ մէջ: Անոնք օգտագործած են 1913 թուականի ցանկ մը, որ օսմանեան հրահանգով, Պոլսոյ Պատրիարքութիւնը պատրաստած է :

Այս ցանկէն պատճէն մը ուղարկուած է  Էջմիածին և թարգմանուած է 1965-ին օսմաներէնէ հայերէնի, Արամ Սաֆրաստեանի կողմէ :

Գիրքի տպագրութիւնը ստանձնած է Երկիր և Մշակոյթ միութինը :   

Յարութիւն Խաչատուրեան  հետաքրքրական ձևով ներկայացուց գործը, ան բացատրեց թէ ի՛նչպէս թուրք պետութիւնը ոչնչացուցած է հայկական հետքերը  արևմտեան շրջաներուն մէջ: Ներկաները ուղղեցին շատ մը  հարցումներ, որոնց մեծ մասը  կը վերաբերէր  կորսուած ժառանգութեան հատուցման:

Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon