News & Events

ՀՀ Հանրային Ռատիոյի Սայեաթ-Նովա աշուղական վաստակաւոր անսամպլը Սիտնիի մէջ

Բոլորս այնտեղ՝ Չացուուտի Քոնքորսի սրահին մէջ, մօտաւորապէս 800 հանդիսատես, կը սպասէինք Վարպետին՝ Թովմաս Պօղոսեանին բեմ բարձրանալուն, ուր Սայեաթ Նովա Աշուղական Անսամպլի երաժիշտները արդէն իսկ մեր սրտերը լեցուցած էին Սայեաթ Նովայի ամենէն ճանչցուած «Քամանչա» առինքնող երգով:

Հանդիսավարներ՝ Ստեֆանի Պաստաճեան եւ Մանուկ Կոտոյեան արդէն հաղորդած էին պէտք եղած տեղեկութիւնները, որոնցմէ անմիջապէս ետք... վարպետը մուտք կը գործէր բեմ հարիւրաւոր ծափողջոյններով:

Հանդիսատեսներէն շատերուն ծանօթ՝ նոյն Թովմաս Պօղոսեանն էր, որ 1987-ին եւ 1990-ին այցելած էր Աւստրալիա իբրեւ երգիչ: Երեսուն տարիներ ետք ան դոկտոր Փրոֆեսոր Թովմաս Պօղոսեանն էր, որ հազարաւոր մղոն կտրած էր երաժշտական թէ բանասիրական բնագաւառներու մէջ, կատարելագործման հսկայ վաստակ շահած, դարձած էր գիրքերու հեղինակ, դարձած ժողովրդային արտիստ, դարձած 500-ի շուրջ երգացանկ գործադրող խմբավար, դարձած 6000-է աւելի հին երգեր իրենց փոշիներէն դուրս բերող մերօրեայ Կոմիտաս:

Խնամքով պատրաստուած յայտագիրը ներկայացուց համակրելի եւ սրամիտ թենոր Արթիւր Մնացականեանը ինչպէս նաեւ՝ արուեստագէտ երգիչ երգչուհիները: Յայտագրի երկու բաժիններով երգուեցան Աշուղ Ջիւանիի «Վառայ Վառայ»ն, «Ձախորդ Օրերը», «Խելքին Աշեցէք»ը, «Անի»ն, « Ախ իմ Հայրենիքիս Ջուրը», Շերամի «Շորորա»ն, Սայեաթ Նովայի «Քամանչա»ն, «Մի Խօսք ունիմ»ը, «Առանց Քեզ ինչ կոնիմ»ը, «Նազանի»ն, Աշուղ Հայկազունի «Սրով Լինի, Հրով Լինի Պիտի Գնանք Վաղ թէ Ուշ»ը եւ «Հայեր Միացէ՛ք»ը, Հաւասիի «Եարը մարդու եարա կու տայ»ն, «Խանդոտ Կինը», Աշուղ Շահէնի «Ալմաստը շողում է»ն, «Նազէ Նազ»ը, Գուսան Ֆարհատի « Մենք Անկեղծ Զինուոր Ենք» եւ «Ով որ քաջ է ի՞նչ կը սպասէ»ն, Արցախի ժողովրդական կանացի պար «Ուզուն Տարա»ն (մենապար՝ Լուսին Պօղոսեան), ժողովրդային «Գինի Լից», Աշուղ Դվալիի «Անդրանիկին»ը, Աշոտ Վարդանեանի «Լիզպոնի Նահատակներուն» երգերը, Արցախի բարբառով՝ «Այանէն Օրհնանք»ը: Իւրայատուկ կատարումներով այս երգերը երգեցին Վարպետը՝ Թովմաս Պօղոսեանը, Աշուղ Րաֆֆին, Արթուր Մնացականեանը, Յովհաննէս Մանուչարեանը, Մկրտիչ Աֆրիկեանը, Դաւիթ Շէկոյեանը, Սարգիս Խաչատրեանը, Հերմինէ Գրիգորեանը, Լուսին Պօղոսեանը եւ Տաթեւ Սարգսեանը:

Վարպետը ներկայացուց նուագախումբի անդամները ղեկավարութեամբ քամանչահար եւ Հայաստանի Հանրապետութեան Վաստակաւոր Արտիստ Վարդան Պաղտասարեանի: Ան ներկայացուց նաեւ հայկական նուագարանները՝ Սազը (Արտակ Դաւթեան), Թառը (Խաչատուր Աբրահամեան), Տափը (Արսէն Եսայեան), Քամանչան (Վարդան Պաղտասարեան եւ Մխիթար Խաչատուրեան), Քյամանին (Աշուղ Րաֆֆի Յակոբեան), Սանթուրը (Վլատիմիր Պապիկեան) եւ երաժիշտ Արա Գէորգեանի ստեղծած Պաս Քանոնը (Նայիրա Մանուկեան): Իր իւրայատուկ կատարումներով Համազգայինի Նայիրի պարախումբը ներկայացուց «Ես Իմ Անուշ Հայաստանի» եւ «Կիլիկիա» պարերը, իսկ Սիտնի Պարի Անսամպլը՝ «Կենաց Ծառ» եւ «Սայեաթ Նովա» պարերը:

Խօսք առին Համազգայինի Շրջանային Վարչութեան Ատենապետ Վիգէն Գալլօղլեան, Արցախի Հանրապետութեան Մշտական Ներկայացուցիչ Քայլար Միքայէլեան եւ Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերաշնորհ Տէր Հայկազուն Եպիսկոպոս Նաճարեան, որոնք դրուատանքով արտայայտուեցան Սայեաթ Նովա Համոյթին եւ Դոկտ Փրոֆ Թովմաս Պօղոսեանի տարած անզուգական աշխատանքին մասին:

«Հայեր Միացէք» երգերով համերգը իր աւարտին հասաւ: Հայրենասիրական բարձր տրամադրութեամբ ներկաները մեկնեցան սրահէն:

Հայ գուսանական թէ հայրենասիրական երգերը մշակութային մեծ արժէք ունին: Զանոնք անարատ ու անխախտ պահպանելը մեր մշակոյթի յաւերժականացման ջրաղացին ջուր տալ կը նշանակէ: Այս է որ կը կատարեն Թովմաս Պօղոսեանն ու իր «ՀՀ Հանրային Ռադիոյի Սայեաթ Նովա Աշուղական Երգի Վաստակաւոր Անսամպլ»ը:

Համագաղութային յարգանք եւ գուրգուրանք ցուցաբերուեցաւ Սայեաթ Նովա Անսամպլին: Առաջնորդարանի հրաւէրով, Ուրբաթ, 22 Սեպտեմբեր 2017-ի երեկոյեան Չացուուտի Էտկարեան Սրահին մէջ եւ ի ներկայութեան 120 ազայիններու տեղի ունեցաւ ճաշկերոյթ մասնակցութեամբ Եկեղեցական մարմիններու եւ Համազգայինի Աւստրալիոյ Շրջանային վարչութեանց:

Մտերմիկ եւ հայաբոյր մթնոլորտի մէջ այս հաւաքին հինգ երգերով հանդէս եկաւ համոյթը խանդավառութիւնը իր գագաթնակէտին հասցնելով: Վարպետը տեղեկացուց, որ նախկին Առաջնորդ Հոգելոյս Աղան Արքեպիսկոպոս Պալիօզեան իր ուսուցիչը եղած էր Էջմիածնի Գէորգեան Ճեմարանի մէջ իսկ այժմու Առաջնորդ Հայկազուն Եպս Նաճարեանը՝ իր դասընկերը: Վարպետը նաեւ երախտագիտութիւն յայտնեց Արցախի հանրապետութեան Աւստրալիոյ Նախկին Մշտական ներկայացուցիչ Էտիկ Դարբինեանին, որ 1990ական թուականներուն իբր Պետական Ռատիոյի ընդհանուր տնօրէն մեծ հնարաւորութիւններ ստեղծած է «Սայեաթ Նովա»-ի յաջողութեան ի նպաստ:

Սրբազան Հօր, Քահանայ Հայրերուն, Ատենապետներուն եւ Վարպետին կողմէ կտրուեցաւ Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետութեանց 26 ամեակին կարկանդակը:

Շաբաթ 23 Սեպտեմբերին խումբը հիւրասիրուեցաւ Համազգայինի Սեւան Մասնաճիւղի կողմէ (Արեւմտեան Սիտնի): Ճաշկերոյթ տեղի ունեցաւ Ուէնթուըրթվիլի Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ սրահին մէջ մասնակցութեամբ 70-ի շուրջ ազգայիններու: Երեկոն անմոռանալի յիշատակներ թողուց ներկաներուն մտքերուն մէջ:

Բնականաբար խումբը պէտք էր որ այցելէր մեր վարժարանները: Այսպէս, Ուրբաթ Գօլստըն Ճեմարան եւ Շաբաթ 23 Սեպտեմբերին Համազգայինի Թումանեան եւ Թարգմանչաց վարժարաններու աշակերտութեան հետ մտերմիկ հանդիպում ունեցան «Սայեաթ Նովա»ի արուեստագէտները ստեղծելով մեծ խանդավառութիւն ուսուցչաց կազմերուն թէ աշակերտներուն մօտ:

Երեքշաբթի 26 Սեպտեմբերին ներկայութեամբ Սրբազան Հօր, Հայրենի Խումբին ի պատիւ ճաշկերոյթ տրուեցաւ Համազգային ՀՄԸՄ Նայիրի մասնաճիւղի ակումբին մէջ ի ներկայութեան 60-է աւելի երաժշտասէրներու իսկ Չորեքշաբթի 27 Սեպտեմբերին խումբը հիւրասիրուեցաւ ՀԲԸՄ-ի Սիտնիի մասնաճիւղի վարչութեան կողմէ նախ ցերեկին՝ նաւապտոյտով Սիտնիի գեղեցիկ ծովեզերքը իսկ երեկոյեան՝ ճաշկերոյթով մը ՀԲԸՄ-ի ակումբին մէջ մասնակցութեամբ աւելի քան 80 ազգայիններու: Խումբը ելոյթ ունեցաւ 6 երգերով: Ի միջի այլոց երգուեցաւ նաեւ Արաբերէն «Նասսամ Ալէյնա Ալ Հաուա» երգը:

Հինգշաբթի 28 Սեպտեմբերի երեկոյեան Գոլստըն Ճեմարանի Նալպանտեան սրահը լի էր մօտ 200 հայորդիներով, որոնք եկած էին Շրջանային Վարչութեան կազմակերպած Ողջերթի Երեկոյին: Հանդիսավարն էր Արթուր Մնացականեանը: Խումբը ելոյթ ունեցաւ Եարը Մարդու եարա կու տայ, Չկայ Քիզի Նման (Հերմինէ Գրիգորեան), Ով Քաջ Հայդուկներ (Աշուղ Րաֆֆի), Հպարտ Գնացէք ( Դաւիթ Շէկոյեան), Դուն իմ հուրին ես (կանանց խումբ), Գետաշէն (Արթուր Մնացականեան), Հրով Լինի Սրով Լինի (Տաթեւ Սարգսեան), Հաւքեր Եկան Շարան Շարան (Սարգիս Խաչատրեան), Դրօ (Յովհաննէս Մանուչարեան), Արի ինձ առ (Մկրտիչ Աֆրիկեան), Քեռիի Երգը եւ Անձրեւ կու գայ (Թովմաս Պօղոսեան): Խումբը կատարեց Թռչնիկ է աշուղը, Վէրքերով Լի, Մենք Անկեղծ Զինուոր ենք եւ Հայեր Միացէ՛ք երգերը: Շնորհակալական անկեղծ խօսքերով ելոյթ ունեցան Ատենապետ Վիգէն Գալլօղլեան եւ Վարպետը՝ Թովմաս Պօղոսեան: Տեղի ունեցաւ նուէրներու փոխանակում:

Անգամ մը եւս Սիտնիի Հայ գաղութը միասնական կեցուածքով արժեւորեց Հայ դասական երգը, երաժշտութիւնն ու երաժիշտները: Իսկ Համազգայինը ապացոյցը տուաւ մէկ անգամ եւս թէ իր առաքելութեան մէջ է եւ իր առաքելութեան մէջ պիտի մնայ միշտ:

Նշան Պասմաճեան
30 Սեպտեմբեր 2017
Սիտնի Աւստրալիա