News & Events

Համազգային Փասատինա մասնաճիւղի Նորընտիր Վարչութիւն

Յաջողութիւն կը մաղթենք  Համազգային Փասատինա մասնաճիւղի (2018-2019) Նորընտիր Վարչութեան:

Նստած ձախէն աջ ՝ Մարալ Ղարիպեան-Գալէմքերեան՝ Հաշուապահ, Նայիրի Հարպոյեան-Մոմճեան՝ Ատենապետ. Ոտքի ձախէն աջ՝ Բիւրակ Մոմճեան՝ Website and IT, Մարօ Թիւթէլեան՝ Գանձապահ, Պերճուկ Ետալեան՝ Խորհրդական, Յովիկ Մենէշեան՝ Խորհրդական, կը բացակայի Ազիկ Փափազեան: