News & Events

Համազգայինի Ա.Մ.Ն. Արեւելեան Շրջանային Վարչութեան «Մինաս եւ Գոհար Թէօլէօլեան» ժամանակակից գրականութեան մրցանակ

Համազգայինի Ա.Մ.Ն. Արեւելեան Շրջանային Վարչութիւնը ուրախութեամբ կը յայտարարէ, որ բացուած է «Մինաս և Գոհար Թէօլէօլեան» ժամանակակից գրականութեան ամենամեայ չորրորդ մրցոյթը։ Նախորդ մրցոյթներուն նման, նախատեսուած են երկու մրցանակներ, մին հայերէնով եւ երկրորդը` անգլերէնով գրուած գործերու համար։

Այս մրցանակը կը կրէ հայ գրականութեան երախտաւոր, գրաքննադատ եւ «Հայրենիք» օրաթերթի երկարամեայ խմբագիր Մինաս Թէօլէօլեանի ու իր կողա­կցին` հայոց լեզուի և գրականութեան ուսուցչուհի Գոհար Թէօլէօլեանի անունը:

Մրցանակը կը շնորհուի Հիւսիսային Ամերիկա բնակող շնորհալի հեղինակներու: Համազգայինի հիմնական նպատակն է այս մրցանակի միջոցով  քաջալերել ու լայն հանրութեան հասցնել հայկական նիւթերու մասին գրող հեղինակներ: Գրութիւնները կրնան ներկայացուիլ գրական որեւէ ձեւով՝ բանաստեղծութիւն, պատմուածք, վէպ, նորավէպ, թատրերգութիւն, ինչպէս նաեւ յուշագրութիւն, մտորումներ և գրական վերլուծութիւններ: նիւթերը կրնան ըլլալ ցարդ անտիպ, կամ տպագրուած 2016-2017 տարիներուն: Մրցոյթը շահող երկու դիմորդներէն իւրաքանչիւրը կը պարգեւուի $1.500 տոլար։

Դատական կազմի հինգ անդամներն են. Դոկտ. Սիմա Աբրահամեան (Մոնթրէալ), Դոկտ. Վարդան Մատթէոսեան (Նիւ Ճըրզի), Պրն. Գուրգէն Արզումանեան (Գալիֆորնիա), Պրն. Երուանդ Քոչունեան (Գալիֆորնիա) եւ Անուշ  Ակներեան (Մոնթրէալ): Մրցանակաբաշխումը տեղի պիտի ունենայ 2018 թ. Հոկտեմբերին

 

Դիմորդներու (PDF) ստեղծագործութիւնները պէտք է մեզի հասած ըլլան մինչեւ Ապրիլ 30  2018,  հետեւեալ հասցէին. tololyan_award@hamazkayin-usa.org

Դիմորդները պարտին ամբողջացնել մրցոյթի դիմումնագիրը, որուն հայերէն եւ անգլերէն տարբերակները, ինչպէս նաեւ մրցանակաբաշխութեան կանոնները զետեղուած են համացանցի հետեւեալ էջին վրայ. http://bit.ly/167vSsM

Այս մրցա­նա­կի նիւթական յատկացումը  կ՚իրագործուի Սան Ֆրանսիսքոյաբնակ Տէր եւ Տի­կին Եդ­ուարդ եւ Վեր­ժին Մսըրլ­եան­նե­րու առա­տա­ձեռ­նու­թեան շնոր­հիւ:

 

Համազգայինի Ա.Մ.Ն. Արեւելեան Շրջանային Վարչութիւն