News & Events

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

Date: 08/30/2017
Category: Բագին

«Բագին» Ապրիլ-Յունիս 2017
ԾԶ. ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 2

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

– Խմբագրական
– Գանձը | ԶԱՒԷՆ ՊԻՊԵՌԵԱՆ
– Յաղագս Պիպեռեան Զաւէնի | ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ
– Եւ տաղը կ’ըլլայ … | ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ
Գրէ՛
Ցուլը
– Քերթում | ՃԷՍՍԻ ԱՐԼԷՆ
Հանրակառք
– ՔԱՆԻ ՄԸ ՏՈՂՈՎ (Ա) Կարճ, աւելի կարճ եւ մանր պատմուածքներ | ԽԱՉԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ
– Ես, դուն եւ ժամանակը | ԽԱՉԻԿ ՏԷՏԷԵԱՆ
Թողէ՛ք զիս
– Կոստան Զարեանի նամակները
– Կարօ Փոլատեանին | ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ
– Տեսանելիութեան բաղձանք սփիւռքի արուեստին եւ գրականութեան մէջ | ԴԱԼԱՐ ՇԱՀԻՆԵԱՆ
– Աղէտի հորիզոնին Պատում եւ վերապրող Պլանշոյի արձակին մէջ | ՐԱՖՖԻ ԱՃԷՄԵԱՆ
– Տատրակ կամ Մշոյ Գեղամ Վերահաս աղէտի մը արթուն դիտորդը | ԱՆԱՀԻՏ ՏԷՐ ՄԻՆԱՍԵԱՆ

* Ստանալու համար դիմել Համազգայինի գրատարած կամ «Բագին»-ի խմբագրատուն: