News & Events

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

Date: 05/28/2017
Category: Բագին

«ԲԱԳԻՆ» ՅՈՒՆՈՒԱՐ-ՄԱՐՏ 2017

ԾԶ. ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 1

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

– Խմբագրական
– Մ. Իշխան. Անտիպ քերթուածներ ու նամակներ | Գ. Պ.
– Հայելիներու այգիէն | Թամար Պոյաճեան
– Թամար Պոյաճեանի Ինչ որ է ան է գիրքը | Թագուհի Ղազարեան
– Բառը | Մարուշ Երամեան
– Բանաստեղծութիւններ | Հրակ
– Հայ ձկնորսն ու կաղ ճայը | Սայիտ Ֆայիք Ապասըյանըք
– Գուրգէն Մահարիի Երկերի լիակատար ժողովածուն | Վարդան Մատթէոսեան
– Հարցազրոյց Գրիգոր Աճէմեանին հետ | Վրէժ-Արմէն
– Տատրակ կամ Մշոյ Գեղամ. Վերահաս աղէտի մը արթուն դիտորդը | Անահիտ Տէր Մինասեան
– «Պսակ» ժողովածուն | Կ. Յովհաննէսեան

* Ստանալու համար դիմել Համազգայինի գրատարած կամ «Բագին»-ի խմբագրատուն: