News & Events

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

Date: 11/28/2017
Category: Բագին

«Բագին» Յուլիս-Սեպտեմբեր  2017

ԾԶ. ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 3

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

- Խմբագրական                                                                    

- Կամուրջ    |   ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆ                               

- Վահէ Օշականի անհեթեթի արձակը    |   ԿԱՐԷՆ ՋԱԼԼԱԹԵԱՆ

- On Deep Background* Զրոյց Հրայր Անմահունի  Էօլմէսէքեանի հետ    |   ՐԱՖՖԻ ԱՃԷՄԵԱՆ                                          

-  մէկ ձեռքով    |   ԱՆԱՀԻՏ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ                                          

-  Հանրակառքին մէջ    |   ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ                     

-  Բառ  - Բոժոժ   |   ՃԷՍԻ ԱՐԼԷՆ                                                                  

-  Մօրուն    |   ՄԱՐՈՒՇ ԵՐԱՄԵԱՆ     

- Քանի մը տողով (Բ)    |   ԽԱՉԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ            

-  Զապէլ Եսայեանի անտիպ նամակները Արամ Անտոնեանին (1921-1934 թթ.) Ա.    |   ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ                  

-  Նորայայտ տուեալներ Յակոբ Օշականի  եւ Ահարոնի մասին    |    ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ                             

-  Ի խնդիր ազգային գաղափարախօսութեան    |   Կ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ

* Ստանալու համար դիմել Համազգայինի գրատարած կամ «Բագին»-ի խմբագրատուն