News & Events

Գեղարուեստական երեկոյ (Քուէյթ)

Date: 05/18/2017

Ուրբաթ, 12 Մայիս 2017-ի երեկոյեան ժամը 7:30-ին, Համազգայինի Քուէյթի Մեկուսի Կազմի Վարչութեան կազմակերպութեամբ և Պարախումբի, Երաժշտական և Ձեռնարկի Յանձնախումբերու միասնական ճիգերով, տեղի ունեցաւ Համազգայինի Քուէյթի Մեկուսի Կազմի անդրանիկ գեղարուեստական երեկոն։

Բարսեղ Կանաչեան» Երգչախումբի կողմէ Քուէյթի և Հայաստանի Հանրապետութեան զոյգ քայլերգներու ոնկնդրութենէն ետք, հանդիսութեան բացման խօսքը կատարեց օրուան հանդիսավար Մայտա Մովսէսեանը. ան իր խօսքին մէջ շեշտեց Համազգային Հայ Կրթական և Մշակութային Միութեան ունեցած ակներեւ դերը հայապահպանման առաքելութեան մէջ, յիշելով որ «այլասերման վտանգը կանխարգիլելու և հայուն բնորոշ յատկութիւնները անաղարտ ու անմահ պահելու համար, հայը պարտի՛ կառչած մնալ իր մշակոյթի վեհափառ եւ անկրկնելի գանձերուն, որոնցմէ են հայ երգն ու պարը»։ Ապա Համազգայինի Քուէյթի Մեկուսի Կազմի անդրանիկ վարչութեան ատենապետ՝ Տոքթ. Մեսրոպ Թասլաքեան, վարչութեան խօսքը փոխանցեց ներկաներուն, որուն մէջ յիշեց, թէ «Համազգայինը կոչուած է Քուէյթեան չոր և անապատային իրականութեան մէջ, մարզական և բարեսիրական իր քոյր միութեանց կողքին յագեցնելու գաղութիս մշակութային ծարաւը իր երգի, երաժշտական, պարի, թատերական և այլ խմբակներով ու զանոնք ղեկավարող յանձնախումբերով»:

Գեղարուեստական յայտագրի առաջին բաժնին մէջ ելոյթ ունեցաւ«Բարսեղ Կանաչեան» երգչախումբը, հայ ժողովրդական անմահացած երգերու գեղեցիկ փունջի մը մատուցմամբ, խմբավարութեամբ՝ Պրն. Ճորճ Արապաթլեանի և դաշնակի ու ջութակի նուագակցութեամբ Հայկուհի Բազեանի և Թամար Թէմամեանի։ Յաջորդաբար ներկայացուեցան «Իմ չինարի եարը», «Մարալ-մարալ», «Ջաղացս պատիկ-պատիկ», «Քնարական զուգերգ», «Համայեակ ջան», Կանաչեանի «Օրօր»ը, «Հոյ նազան իմ», «Սարերի հովին մեռնեմ», «Հոյ իմ նազանի եարը», «Կիլիկիա», «Երազ իմ երկիր» և «Սարդարապատ» երգերը։

Յայտագրի երկրորդ բաժինը ընդգրկեց տպաւորիչ պարեր և քաղցրահունչ երգեր։ Հոյակապ «Բերդ պար»ով հանդէս եկաւ «Շաքէ» Պարախումբը, ղեկավարութեամբ հայրենի տաղանդաւոր և վաստակաւոր պարուսոյց՝ Գարիկ Խաչիկեանի. ապա քուէյթահայ արուեստասէր երիտասարդներէն Գէորգ Թէմամեանն ու Յակոբ Թադոյեանը, ներկայացուցին «Անցիր այ գետակ» զուգերգը, որուն յաջորդեց Լուսիկ Քահքէճեանի մեղմանուշ ձայնով «Անուշիկ իմ քոյրիկ» երգի ներկայացումը: Ապա «Շաքէ» Պարախումբի աղջիկները իրենց դիւթիչ նազանքով կատարեցին «Անուրջներ» պարը։ Յակոբ Թադոյեանն ու Ռոստոմ Սարգիսեանը յաջորդաբար ներկայացուցին «Այլ աչեր» և «Ֆայտոն» երգերը։ Ետքը, «Շաքէ» Պարախումբի տղաքն ու աղջիկները ազգագրական պարով հմայեցին հանդիսատեսները։ Ազգագրական պարին յաջորդեց Գէորգ Թէմամեանի «Հին ֆայտոն» երգի կատարողութիւնը, ապա՝ Լիւսի Քահքէճեանի և Ռոստոմ Սարգիսեանի «Ով դու գեղեցիկ» զուգերգի ներկայացումը։

Այս պատկառելի հանդիսութեան փակումը կատարուեցաւ «Միասնութեան շուրջ պար»ով, ուր երգով ու պարով, երեկոյի յայտագրի բոլոր մասնակիցները հաւաքական աշխատանքի գեղեցիկ պատկերով եկան յիշեցնելու Չարենցի անմահ պատգամը ուղղուած աշխարհասփիւռ հայութեան. «Ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկութիւնը քո հաւաքական ուժի մէջ է»:

Աւարտին, Քուէյթի և Շրջակայից Թեմի բարեջան առաջնորդ՝ գերապատիւ Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեանը ներկաներուն փոխանցեց իր հայրական խօսքը. առաջնորդ հայր սուրբը բարձրօրէն գնահատեց Համազգայինի շուրջ համախմբուած մշակութասէր ազգայիններուն տարած աշխատանքը և քուէյթահայութիւնը խրախուսեց տէր կանգնելու հայ ազգի գոյատեւման հիմնական ազդակներուն՝ հոգեւոր և կրթական հաստատութիւններուն, ինչպէս նաև մեր պապերէն ժառանգուած հարուստ մշակոյթին։

Համազգայինի Քուէյթի Մեկուսի Կազմը, իր մշակութային խումբերով, մօտիկ ապագային այլ մշակութաբոյր պահեր հրամցնելու խոստումով հրաժեշտ տուաւ յոտնկայս և բուռն ծափահարութիւններով ելոյթը գնահատող հանդիսատեսներուն, որոնք հայ մշակոյթի ծարաւ իրենց հոգիները յագեցուցած հեռացան սրահէն։

 

Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon