ArtLinks 2018

Պատրաստուեցէ՛ք Համազգայինի Երիտասարդական ArtLinks Ցանցի 2018-ի հաւաքին։ Այս տարի եւս կը ծրագրենք աշխատանոցներու հոյակապ շարք մը, որոնց վարիչները կու գանստեղծագործական գրականութեան, երաժշտութեան, թատրոնի, պարարուեստի, սինեմայի, լրագրութեան եւ նոր քարոզչական միջոցներու բնագաւառներէն: