Համազգայինի Արշակ եւ ՍօՖի Գօլստըն Ճեմարան

1986-ին հիմնուած ՀԱՍԳ Ճեմարանը կը գտնուի Աւստրալիոյ Սիտնի քաղաքին մէջ:

ՀԱՍԳ Ճեմարանի աշակերտութեան թիւը կը հասնի 250-ի, իսկ տնօրէնն է Էտուարտ Տեմիրճեան:

Կայքէջ՝ www.galstaun.nsw.edu.au

Հասցէ՝ Galstaun College 5 
Chiltern Road, Ingleside, NSW 2101

Ե-նամակ՝ [email protected]

Հեռաձայն՝ (02) 9998 3200

Ֆաքս՝ (02) 9998 3299