Articles

Ճեմարանականներու հաւաքոյթը, Տիկին Գարմէնը եւ անոյշ գիշեր մը

Թուական: 12/18/2008

Ձեռնարկներ կան, որոնց ներկայ կ°ըլլանք պարտականութեան համար. ձեռնարկներ ալ կան, որոնց անպայմա°ն կ°ուզենք ներկայ ըլլալ եւ ոչ թէ վազելով, այլ՝ թռչելով կը հասնինք: Այդպիսի ձեռնարկ մըն էր Շաբաթ, 27 ...

Հիմնադիր Սերունդին Տեսլականով, Մշտանորոգ Կարողականութեամբ

Թուական: 12/18/2008

Ըսուած է© կարիքը մայրն է բոլոր հնարքներուն, ստեղծագործութիւններուն:Նոյնը կարելի է ըսել Համազգայինի մասին: 1928ին, մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ կար Համազգայինի նման կազմակերպութեան մը պահանջը, ...

Համազգային-80 Վարձքը Կատար Կերտողներուն

Թուական: 12/18/2008

Հայաստան աշխարհի պետականութեան վերականգնումի ( 1918-ի անկախութեան) տասնամեակը կը նշուէր հայրենիքէն հեռու, Եգիպտոսի մէջ: Սոյն պետականութեան հիմնադիրներ եւ պատասխանատուներ եւ այլ պատասխանատու ...

Նոյնիսկ Թուրքերը…

Թուական: 12/18/2008

«Գեղանկարչութիւնը գործիք է թշնամիին վրայյարձակելու եւ անկէ պաշտպանուելու համար»:ՓԱՊԼՕ ՓԻՔԱՍՕ «Միայն զէնքով կայ հայոց փրկութիւն» կարգախօսը, գործնապէս հայ ժողովուրդի փրկութիւնը ապահովելէ ետք, ոչ ...

Ձեր Տարեդարձը

Թուական: 12/18/2008

Համազգայինի 80-ամեակին առիթով քանի մը անգամ փորձեցի բան մը գրել եւ բան դուրս չեկաւ: Չեմ գիտեր՝ ինչո՞ւ չէի ուզեր, որ կրկնութիւն ըլլայ, ընդհանրական ըլլայ եւ գրելու սիրոյն գրել չըլլայ: Կիրակի առաւօտ ...

Համազգային Կրթական եւ Մշակութային (Միութեան) ընկերակցութեան 80­­ամեակ

Թուական: 12/18/2008

Ամեակները վերաքաղի առիթներ են՝ երէկի եւ այսօրուան բաղդատականը ընելու եւ վաղը ծրագրելու համար: Համազգայինի հիմնադիրները շատ դժուար պայմաններու մէջ, 1000 եգիպտական ոսկիով ճամբայ ելած, յաջողեցան ...