Articles

Համազգային Կրթական եւ Մշակութային (Միութեան) Ընկերակցութեան 80-Ամեակ

Թուական: 12/18/2008

Ամեակներր վերաքաղի առիթներ են՝ երէկի եւ այսօրուան բաղդատականը ընելու եւ վաղը ծրագրելու համար: Համազգայինի հիմնադիրները շատ դժուար պայմաններու մէջ, 1000 եգիպտական ոսկիով ճամբայ ելած, յաջողեցան ...

“Pour toi Aznavour” “Pour toi Hamazkaine”

Թուական: 12/18/2008

Լիբանանահայ համայնքի մշակութային կեանքին մէջ արդարօրէն իր եզակի տեղը գրաւեց Համազգայինի Լիբանանի շրջանի «ՔՆԱՐ» պարախումբի «ՔԵԶԻ ՀԱՄԱՐ ԱԶՆԱՒՈՒՐ» ելոյթը, որ տեղի ունեցաւ 20-22 յունիս, «Քազինօ տիւ ...

Կեանք եւ մահ

Թուական: 12/18/2008

Քառասուն օրեր առաջ մեզմէ առ յաւէտ հեռացաւ անձ մը, որ իր էութեամբ եւ գործով ինքնուրոյն դրոշմ մը ձգեց մեր իրականութեան մէջ: Դժուար տարիներ անցուց: Կեանքի ու մահուան դէմ պայքարը դիւրին չէր անոր ...

Երազային օրեր Հայաստանի մէջ

Թուական: 12/18/2008

Երբ դպրոցէն ինծի տեղեկացուցին, որ ես ալ Համազգայինի ուսանողական Ֆորումին պիտի մասնակցիմ, շատ ուրախացայ, որովհետեւ կեանքիս անմատչելի երազը վերջապէս պիտի իրականանար եւ պիտի կարենայի Հայաստանը ...

Ճեմարանականներու հաւաքոյթը, Տիկին Գարմէնը եւ անոյշ գիշեր մը

Թուական: 12/18/2008

Ձեռնարկներ կան, որոնց ներկայ կ°ըլլանք պարտականութեան համար. ձեռնարկներ ալ կան, որոնց անպայմա°ն կ°ուզենք ներկայ ըլլալ եւ ոչ թէ վազելով, այլ՝ թռչելով կը հասնինք: Այդպիսի ձեռնարկ մըն էր Շաբաթ, 27 ...

Հիմնադիր Սերունդին Տեսլականով, Մշտանորոգ Կարողականութեամբ

Թուական: 12/18/2008

Ըսուած է© կարիքը մայրն է բոլոր հնարքներուն, ստեղծագործութիւններուն:Նոյնը կարելի է ըսել Համազգայինի մասին: 1928ին, մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ կար Համազգայինի նման կազմակերպութեան մը պահանջը, ...

Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon