Articles

Համազգայինի հետ ելեկտրոնային հրատարակութիւն

Թուական: 12/18/2008

Նամակագրութենէն« տեղեկատուութենէն« լրատուութենէն« երաժշտութենէն ու շարժանկարէն ետք« ահա նաեւ գրքին եկաւ կարգը՝ ելեկտրոնային թեւերով թռչելու եւ ընթերցողին հասնելու համար: Եւ շատ տրամաբանական է« որ ...

Համազգային 80 խօսք ու խոհ

Թուական: 12/18/2008

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ կրթական եւ մշակութային միութեան ութսունամեակն է: Քսան տարի առաջ, վաթսունամեակի առիթով, կը գրէի որ միութեան մը կամ կազմակերպութեան մը տարիքը հիմ չի կրնար ծառայել գնահատումներու: ...

«Գրախօսական» Սայեաթ Նովայի երգերու Համազգայինի խտասալիկներուն

Թուական: 12/18/2008

Արտասովոր բան չէ, այլ ընդհակառակն՝ ընկալեան սովորութիւն է, որ արժէքաւոր գիրքի մը հրատարակութիւնը գրաւոր արձագանգներ գտնէ մամուլի մէջ, գրախօսական, արժեւորում կատարուի ու անոր նուիրուի ...

Նամականի

Թուական: 12/18/2008

Արդեօ՞ք դուք ալ զարմանքի, շփոթի կամ յուսախաբութեան պահեր ապրած էք, երբ ձեր շրջապատը անտարբերութիւն ցուցաբերած է հաւաքականութեան վերաբերող հարցերու նկատմամբ: Արդեօ՞ք ձեր զարմանքը, շփոթը կամ ...

Ի յուշ մեր Տիգրանը

Թուական: 12/18/2008

Մարդիկ կը ծնին« իրենց կեանքի ուղին կը կտրեն« ու կը հեռանան այս աշխարհէն« ընդհանրապէս ապրելով անձնական կեանք մը« սուգի մատնելով իրենց անմիջական հարազատները« ընկերները« բարեկամները: Ուրիշներ կը ...

Մարոյին (մահուան քառասունքին առիթով)

Թուական: 12/18/2008

Այդ տարի Համազգայինի «Գասպար Իփէկեան» թատերախումբը կը հրաւիրուէր Թեհրան եւ Նոր Ջուղա՝ հիւրախաղերու շարք մը ներկայացնելու, խաղացանկին գլուխ գործոցը կը հանդիսանար պարսկահայերուն շատ սիրած Րաֆֆիին ...