Articles

Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Մկրտիչ Մկրտիչեանի զեկոյցը՝ «Արդի հայերէնի հիմնախնդիրները» խորագիրով միջազգային գիտաժողովին

Թուական: 11/20/2015

Հիմնահարցերուն մէջ՝ ամենէն հիմնականը. ազգային միաւորման խնդիրը Այս զեկոյցը գիտական աշխատանքի մը եզրակացութիւնները ներկայացնող գրութիւն մը չէ: Մասնագէտի մը հետազօտութիւններու արդիւնք հարցեր դնող ...

Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Մկրտիչ Մկրտիչեանի ողջոյնի խօսքը՝ «Արդի հայերէնի հիմնախնդիրները» խորագիրով միջազգային գիտաժողովին

Թուական: 11/20/2015

Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան անունով կ’ողջունեմ այս խորհրդաժողովին մասնակից բոլոր ներկաները: Աւելորդ է խօսիլ այն մասին, թէ հաւաքականութեան մը համար ինչքա՜ն կարեւոր է իր լեզուն՝ անոր ...

Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Մկրտիչ Մկրտիչեանի գրութիւնը ՀՕՄ-ի 71-րդ համահայկական պատգամաւորական ժողովի առիթով

Թուական: 10/06/2015

Ղեկավար  ուղղութիւններ (ՀՕՄի  71-րդ  Պատգամաւորական Ժողովի  առիթով) Ժողովի մը ընթացիկ օրակարգերու քննութիւնը անշուշտ խիստ անհրաժեշտ է, քանի այդ օրակարգերուն մէջէն կը բխի անմիջական ընելիքներու ...

Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Մկրտիչ Մկրտիչեանի խօսքը Արմէն Արսլանեանի յուղարկաւորութեան

Թուական: 05/26/2015

Յարգելի եւ սիրելի սգակիցներ, Արմէն Արսլանեանի մահը ինչքան ցաւ ու ցասում կը պատճառէ բոլորիս, նոյնքան ալ զարմանքի առիթ կու տայ. իր մահը անտարակոյս հաւատքի խախտումի դուռը կը բանայ ըլլա՛յ բնազանցական ...

Համաշխարհային, ազգային վիճակ եւ հայկական մշակոյթ (Ընկ. Մկրտիչ Մկրտիչեանի խօսքը «70-ամեայ փորձ, նոր սերունդ, նորանոր յաջողութիւններ» խորհրդաժողովին-Թեհրան)

Թուական: 12/24/2014

             Արուեստը եւ ընդհանրապէս մշակոյթը, ինչքան ալ անհատներու աշխատանքի, տաղանդի ու երեւակայութեան արգասիքը հանդիսանայ, որոշ պայմաններու տակ ապրող ու զարգացող հասարակութեան մը հաւաքական ...

Ընկ Մկրտիչ Մկրտիչեանի խօսքը Մարսիլիոյ Ճեմարանի մէջ

Թուական: 02/21/2009

Այսօր յատուկ կերպով հաւաքուած ենք այստեղ պատուելու համար Սուրէն եւ Սոնիա Սարգիսեանները։ Ինչո՞ւ։ Պատճառը միայն ենթականերու ատենին այս դպրոցի շինութեան համար կատարած իշխանական նուիրատուութիւնը չէ, ...