Articles

Համաշխարհային, ազգային վիճակ եւ հայկական մշակոյթ (Ընկ. Մկրտիչ Մկրտիչեանի խօսքը «70-ամեայ փորձ, նոր սերունդ, նորանոր յաջողութիւններ» խորհրդաժողովին-Թեհրան)

Թուական: 12/24/2014

             Արուեստը եւ ընդհանրապէս մշակոյթը, ինչքան ալ անհատներու աշխատանքի, տաղանդի ու երեւակայութեան արգասիքը հանդիսանայ, որոշ պայմաններու տակ ապրող ու զարգացող հասարակութեան մը հաւաքական ...

Ընկ Մկրտիչ Մկրտիչեանի խօսքը Մարսիլիոյ Ճեմարանի մէջ

Թուական: 02/21/2009

Այսօր յատուկ կերպով հաւաքուած ենք այստեղ պատուելու համար Սուրէն եւ Սոնիա Սարգիսեանները։ Ինչո՞ւ։ Պատճառը միայն ենթականերու ատենին այս դպրոցի շինութեան համար կատարած իշխանական նուիրատուութիւնը չէ, ...

Համազգայինի հետ ելեկտրոնային հրատարակութիւն

Թուական: 12/18/2008

Նամակագրութենէն« տեղեկատուութենէն« լրատուութենէն« երաժշտութենէն ու շարժանկարէն ետք« ահա նաեւ գրքին եկաւ կարգը՝ ելեկտրոնային թեւերով թռչելու եւ ընթերցողին հասնելու համար: Եւ շատ տրամաբանական է« որ ...

Համազգային 80 խօսք ու խոհ

Թուական: 12/18/2008

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ կրթական եւ մշակութային միութեան ութսունամեակն է: Քսան տարի առաջ, վաթսունամեակի առիթով, կը գրէի որ միութեան մը կամ կազմակերպութեան մը տարիքը հիմ չի կրնար ծառայել գնահատումներու: ...

«Գրախօսական» Սայեաթ Նովայի երգերու Համազգայինի խտասալիկներուն

Թուական: 12/18/2008

Արտասովոր բան չէ, այլ ընդհակառակն՝ ընկալեան սովորութիւն է, որ արժէքաւոր գիրքի մը հրատարակութիւնը գրաւոր արձագանգներ գտնէ մամուլի մէջ, գրախօսական, արժեւորում կատարուի ու անոր նուիրուի ...

Նամականի

Թուական: 12/18/2008

Արդեօ՞ք դուք ալ զարմանքի, շփոթի կամ յուսախաբութեան պահեր ապրած էք, երբ ձեր շրջապատը անտարբերութիւն ցուցաբերած է հաւաքականութեան վերաբերող հարցերու նկատմամբ: Արդեօ՞ք ձեր զարմանքը, շփոթը կամ ...

Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon