Articles

Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Մկրտիչ Մկրտիչեանի արտասանած խօսքը Մ. եւ Հ. Արսլանեան Ճեմարանի ԺԲ. աւարտական դասարանի վկայականներու բաշխման հանդիսութեան

Թուական: 07/05/2016

            Այս հանդէսը Ճեմարանի շրջանաւարտ դառնալու սեմին հասած  այս ճեմարանական երիտասարդներուն տօնն է: Հետեւաբար՝ նաեւ Ճեմարանի՛ տօնն է, որ կը կրկնուի ամէն տարի: Այս խօսքը ուղղուած է  յատկապէս ...

Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Մկրտիչ Մկրտիչեանի արտասանած խօսքը Ախալքալաքի Հայկական երիտասարդական կեդրոնին կողքին Համօ Օհանջանեանի անունը կրող երկյարկանի մասնաշէնքի բացումին առիթով

Թուական: 06/20/2016

            Յարգելի եւ սիրելի ներկաներ,             Առանց յապաղումի ձեզի անմիջապէս փոխանցեմ Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան  ողջոյններն ու ամենէն ազնիւ զգացումները: Ուրախ ենք, որ այսօր կը ...

Հայերէնի հիմնախնդիրները պիտի լուծուին միասնաբար

Թուական: 01/12/2016

Երեւանի մէջ 18-19 նոյեմբեր 2015-ին կայացաւ  «Արդի հայերէնի հիմնախնդիրները» բնաբանով  երկօրեայ գիտաժողով՝ կազմակերպութեամբ Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան եւ Երեւանի պետական ...

Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Մկրտիչ Մկրտիչեանի արտասանած խօսքը Փարիզի Համազգային-Թարգմանչաց վարժարանի հետ գործակցութեան համաձայնագիրի ստորագրութեան առթիւ

Թուական: 12/11/2015

Համաշխարհային մակարդակի վրայ դիտելով ժամանակակից կրթական ոլորտը առաջին ակնարկով իսկ անվարան կարելի է եզրակացնել, որ ան կը գտնուի աննախընթաց տագնապի մէջ: Հիմնական պատճառը ակնբախօրէն կը հանդիսանայ ...

Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Մկրտիչ Մկրտիչեանի զեկոյցը՝ «Արդի հայերէնի հիմնախնդիրները» խորագիրով միջազգային գիտաժողովին

Թուական: 11/20/2015

Հիմնահարցերուն մէջ՝ ամենէն հիմնականը. ազգային միաւորման խնդիրը Այս զեկոյցը գիտական աշխատանքի մը եզրակացութիւնները ներկայացնող գրութիւն մը չէ: Մասնագէտի մը հետազօտութիւններու արդիւնք հարցեր դնող ...

Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Մկրտիչ Մկրտիչեանի ողջոյնի խօսքը՝ «Արդի հայերէնի հիմնախնդիրները» խորագիրով միջազգային գիտաժողովին

Թուական: 11/20/2015

Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան անունով կ’ողջունեմ այս խորհրդաժողովին մասնակից բոլոր ներկաները: Աւելորդ է խօսիլ այն մասին, թէ հաւաքականութեան մը համար ինչքա՜ն կարեւոր է իր լեզուն՝ անոր ...

Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon