Articles

Համազգայինի հետ ելեկտրոնային հրատարակութիւն

Թուական: 12/18/2008

Նամակագրութենէն« տեղեկատուութենէն« լրատուութենէն« երաժշտութենէն ու շարժանկարէն ետք« ահա նաեւ գրքին եկաւ կարգը՝ ելեկտրոնային թեւերով թռչելու եւ ընթերցողին հասնելու համար: Եւ շատ տրամաբանական է« որ ...

Համազգային 80 խօսք ու խոհ

Թուական: 12/18/2008

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ կրթական եւ մշակութային միութեան ութսունամեակն է: Քսան տարի առաջ, վաթսունամեակի առիթով, կը գրէի որ միութեան մը կամ կազմակերպութեան մը տարիքը հիմ չի կրնար ծառայել գնահատումներու: ...

«Գրախօսական» Սայեաթ Նովայի երգերու Համազգայինի խտասալիկներուն

Թուական: 12/18/2008

Արտասովոր բան չէ, այլ ընդհակառակն՝ ընկալեան սովորութիւն է, որ արժէքաւոր գիրքի մը հրատարակութիւնը գրաւոր արձագանգներ գտնէ մամուլի մէջ, գրախօսական, արժեւորում կատարուի ու անոր նուիրուի ...

Նամականի

Թուական: 12/18/2008

Արդեօ՞ք դուք ալ զարմանքի, շփոթի կամ յուսախաբութեան պահեր ապրած էք, երբ ձեր շրջապատը անտարբերութիւն ցուցաբերած է հաւաքականութեան վերաբերող հարցերու նկատմամբ: Արդեօ՞ք ձեր զարմանքը, շփոթը կամ ...

Ի յուշ մեր Տիգրանը

Թուական: 12/18/2008

Մարդիկ կը ծնին« իրենց կեանքի ուղին կը կտրեն« ու կը հեռանան այս աշխարհէն« ընդհանրապէս ապրելով անձնական կեանք մը« սուգի մատնելով իրենց անմիջական հարազատները« ընկերները« բարեկամները: Ուրիշներ կը ...

Մարոյին (մահուան քառասունքին առիթով)

Թուական: 12/18/2008

Այդ տարի Համազգայինի «Գասպար Իփէկեան» թատերախումբը կը հրաւիրուէր Թեհրան եւ Նոր Ջուղա՝ հիւրախաղերու շարք մը ներկայացնելու, խաղացանկին գլուխ գործոցը կը հանդիսանար պարսկահայերուն շատ սիրած Րաֆֆիին ...

Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon