Articles

Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Մկրտիչ Մկրտիչեանի արտասանած խօսքը «Հայկական ինքնութեան քննական մօտեցումներ 21-րդ դարուն` խոցելիութիւն, առաձգականութիւն եւ փոխակերպութիւն» խորագրեալ գիտաժողովին

Թուական: 10/10/2016

Սիրելի եւ յարգելի ներկաներ, Հայկական ինքնութեան շուրջ ընդհանուր թեմայով ներկայ գիտաժողովը առաջինն է, որ կը կազմակերպուի Հրանդ Տինք Հիմնարկի եւ Համազգայինի գործակցութեամբ: Համազգայինի համար ...

Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon