Articles

Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Մկրտիչ Մկրտիչեանի խօսքը Արմէն Արսլանեանի յուղարկաւորութեան

Թուական: 05/26/2015

Յարգելի եւ սիրելի սգակիցներ, Արմէն Արսլանեանի մահը ինչքան ցաւ ու ցասում կը պատճառէ բոլորիս, նոյնքան ալ զարմանքի առիթ կու տայ. իր մահը անտարակոյս հաւատքի խախտումի դուռը կը բանայ ըլլա՛յ բնազանցական ...

Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon