Պատգամաւորական Ժողովներ

1928ին հիմնուած  Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան՝ «Համազգային»ի համար անկիւնադարձային թուական եղաւ Օգոստոս 23-26, 1990ը, երբ Աթէնքի մէջ գումարուեցաւ Համազգայինի համասփիւռքեան Անդրանիկ Պատգամաւորական ժողովը, եւ յառաջացաւ առաջին ընտրովի Կեդրոնական Վարչութիւնը:

Համազգայինի Բ. Պատգամաւորական ժողովը գումարուեցաւ Ծաղկաձորի մէջ, Հայաստան, 1994ի Սեպտեմբերին:

Համազգայինի Գ. Պատգամաւորական ժողովը գումարուեցաւ Ատմայի մէջ, Լիբանան, 1998ի Սեպտեմբերին:

Համազգայինի Դ. Պատգամաւորական ժողովը գումարուեցաւ Այն Սաատէի մէջ, Լիբանան, 2002ի Մարտին:

Համազգայինի Ե. Պատգամաւորական ժողովը գումարուեցաւ Այն Սաատէի մէջ, Լիբանան, 2006ի Ապրիլին:

Համազգայինի Զ. Պատգամաւորական ժողովը գումարուեցաւ Այն Սաատէի մէջ, Լիբանան, 2010ի Մայիսին:

Համազգայինի Է. Պատգամաւորական ժողովը գումարուեցաւ Երեւանի մէջ, Հայաստան, 2014-ի Մայիսին:

Համազգայինի Ը. Պատգամաւորական ժողովը գումարուեցաւ Երեւանի մէջ, Հայաստան, 2018-ի Մայիսին: