Համազգայինի կեդրոնական վարչութեան յանձնախումբեր

Համազգայինի Մ. եւ Հ. Արսլանեան Ճեմարանի Խնամակալ Մարմին

  • Վաչէ Փափազեան
  • Կարօ Պայթարեան
  • Թամար Տէր Պետրոսեան
  • Սիւզի Սեմերճեան
  • Շաղիկ Խիւտավերտեան
  • Սեւակ Փանոսեան
  • Վաչէ Նաճարեան

 

Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» տպարանի խնամակալ մարմին

Կ.Վ.ի ներկայացուցիչ՝ Կարօ Պայթարեան

  • Պետիկ Սապունճեան
  • Անդրանիկ Մսըրլեան
  • Յակոբ Եափուճեան
  • Դրօ Մանտալեան 

Համազգայինի Հրատարակչական յանձնախումբ

Կ.Վ.ի ներկայացուցիչ՝ Կարօ Պայթարեան

  • Կարօ Յովհաննէսեան
  • Յովիկ Պերթիզլեան
  • Վիգէն Աւագեան
  • Սալբի Քիւրքճեան
  • Էլօ Հերկէլեան 

 

Համազգայինի «Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահի յանձնախումբ

Կ.Վ.ի ներկայացուցիչ՝ Թամար Հաշէօլեան

  • Սագօ Արմէնեան
  • Հուրի Գարաճրճեան
  • Քարլա Թիւթիւնճեան
  • Ժանէթ Եափուճեան
  • Միսաք Թերզեան