Լուրեր
> Հաղորդագրութիւններ

Հաղորդագրութիւն

Թուական: 12/10/2013
Դասաւորում: Հաղորդագրութիւններ

Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութիւնը մեծ ուրախութեամբ կը յայտարարէ, որ 1 Դեկտեմբեր 2013ին հիմնուեցաւ Սթոքհոլմի Համազգայինի Մեկուսի Մասնաճիւղը։ Հիմնադիր ժողովին ներկայ էին 15 անդամներ եւ Կեդրոնական ...

Յայտարարութիւն

Թուական: 10/25/2013
Դասաւորում: Հաղորդագրութիւններ

Մանկավարժ-Հայերէնագէտ ուսուցիչներ պատրաստելու համար իր հաստատած կրթական ծրագրին գործադրութեան ծիրէն ներս, Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութիւնը 2013-2014 տարեշրջանին համար կը շարունակէ ...

Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութիւնը իր լիագումար նստաշրջանը ունեցաւ 14-15 Սեպտեմբեր 2013ին, Երեւանի մէջ։

Թուական: 09/20/2013
Դասաւորում: Հաղորդագրութիւններ

Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութիւնը իր լիագումար նստաշրջանը ունեցաւ 14-15 Սեպտեմբեր 2013ին, Երեւանի մէջ։ Լիագումար ժողովը հանգամանօրէն քննեց Համազգայինի աշխարհասփիւռ կազմակերպութեան վիճակը եւ ...

Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան ամերիկեան ցամաքամասի վարչական գրասենեակի գործադիր տնօրէնի պաշտօնի յայտարարութիւն

Թուական: 08/23/2013
Դասաւորում: Հաղորդագրութիւններ

Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութիւնը կարիքը ունի գործադիր տնօրէնի մը ամերիկեան ցամաքամասի իր վարչական գրասենեակին համար: Գրասենեակը կը գտնուի Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու Լոս Անճելըս քաղաքին մէջ: ...

Հաղորդագրութիւն

Թուական: 10/17/2012
Դասաւորում: Հաղորդագրութիւններ

Արեւմտահայ լեզուի, հայ գրականութեան եւ հայոց պատմութեան պատրաստուած եւ կարող ուսուցիչ-ուսուցչուհի գտնելը, տարուէ տարի, Սփիւռքի հայկական վարժարաններուն համար, կը վերածուի պարտականութեան մը, որ շատ ...

Հաղորդագրութիւն

Թուական: 08/23/2012
Դասաւորում: Հաղորդագրութիւններ

Հայ նորահաս սերունդին առողջ կրթութիւն տալը, եւ ի մասնաւորի անոր հայեցի ամուր դաստիարակութիւն ջամբելը Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան հետապնդած գլխաւոր նպատակներէն մէկը եղած է միշտ: ...