Լուրեր
> Հաղորդագրութիւններ

Դրամահաւաք՝ մանկական դաստիարակչական խաղերու պատրաստութեան համար

Թուական: 02/16/2015
Դասաւորում: Հաղորդագրութիւններ

Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան Կեդրոնական Վարչութիւնը նախաձեռնած է, iOS եւ Android գործիքներուն համար, հայերէնով մանկական դաստիարակչական խաղերու պատրաստութեան: Կիրառական ...

Հայերէնագիտական նիւթերու ուսուցիչներու պատրաստութեան ծրագիր

Թուական: 12/22/2014
Դասաւորում: Հաղորդագրութիւններ

Հայ նոր սերունդներուն առողջ եւ արդիւնաւէտ հայեցի դաստիարակութիւն ջամբելու գործընթացը կը պայմանաւորուի մասնագիտացած, մանկավարժ եւ ատակ ուսուցիչներու գոյութեամբ: Վերջին տարիներուն, նշուած ...

Մանկավարժ-Հայերէնագէտ ուսուցիչներու պատրաստութիւն

Թուական: 08/16/2014
Դասաւորում: Հաղորդագրութիւններ

Մանկավարժ-Հայերէնագէտ ուսուցիչներ պատրաստելու համար իր հաստատած կրթական ծրագրին գործադրութեան ծիրէն ներս, Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութիւնը կը շարունակէ դիմումնագիրներ ընդունիլ Սփիւռքի ամբողջ ...

Է. Պատգամաւորական Ժողովի հաղորդագրութիւն

Թուական: 06/10/2014
Դասաւորում: Հաղորդագրութիւններ

Համազգայինի Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը իր Է. Պատգամաւորական Ժողովին բացումը կատարեց Երեւանի մէջ, 29 Մայիս 2014-ին, ներկայութեամբ 16 շրջաններ ներկայացնող պատգամաւորներու, Հայաստանի ...

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՎԱՐՉԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ԿՐԹԱՆՊԱՍՏ

Թուական: 05/14/2014
Դասաւորում: Հաղորդագրութիւններ

Նկատի առնելով, որ Սփիւռքի տարածքին հայկական վարժարանները տարուէ տարի մասնագիտացած տնօրինական անձնակազմ (տնօրէն, փոխ տնօրէն, վարչական կամ կրթական պատասխանատու) գտնելու աւելի մեծ դժուարութիւններ ...

Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը այս տարի՝ 2008ին կը թեւակոխէ իր հիմնադրութեան 80ամեակը

Թուական: 04/05/2014
Դասաւորում: Հաղորդագրութիւններ

Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը այս տարի՝ 2008ին կը թեւակոխէ իր հիմնադրութեան 80ամեակը: Այս առիթով Սփիւռքի տարածքին եւ Հայաստանի մէջ տեղի պիտի ունենան տարբեր բնոյթի ձեռնարկներ եւ ...