Լուրեր
> Եւրոպա

Յունաստանի Համազգայինի 60 ամեակի շքեղ տօնակատարութիւնը

Թուական: 12/01/2016

Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Կրթա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան 60 ա­մեա­կին նշու­մը լա­ւա­գոյն ա­ռիթն էր, որ­պէս­զի գնա­հա­տո­ւի միու­թեան եր­կար ու բազ­մա­պի­սի ...

«Փրկութեան Քարտէս» ֆիլմի ցուցադրութիւն (Կիպրոս)

Թուական: 11/28/2016

Հինգշաբթի, 17 Նոյեմբեր 2016-ի երեկոյեան, Նիկոսիոյ Համալսարանի «Սինէ Սենթըր» սրահին մէջ Նիկոսիոյ հայութիւնը առիթը ունեցաւ դիտելու «Փրկութեան Քարտէս» ֆիլմը, որուն նիւթը հիւսիսային Եւրոպայէն հինգ ...

Մշակութային երեկոյ (Կիպրոս)

Թուական: 11/28/2016

Չորեքշաբթի, 19 Հոկտեմբեր 2016-ին, տեղի ունեցաւ Համազգայինի «Օշական» Մասնաճիւղի նոր տարեշրջանի Ա. Մշակութային Երեկոն, արուեստասէրներու խանդավառ ներկայութեամբ: Վարչութեան ատենադպիր Լորա Մկրտիչեանի ...

Գրիգոր Պըլտեանի «Կրկնագիր Մարդը» գիրքի ներկայացում (Փարիզ)

Թուական: 11/20/2016
Դասաւորում: Եւրոպա

Երկուշաբթի 14 նոյեմբեր 2016-ին, Հայ Մշակոյթի Տան մէջ,Փարիզի Համազգայինի մասնաճիւղը կազմակերպեց  Գրիգոր Պըլտեանի  «Կրկնագիր Մարդը» գիրքի ներկայացումը: Մասնաճիւղէն Արփի Շահապեան կարդաց ...

Յարգանքի ողջերթ Համազգայինի երգչախումբի խմբավարին (Յունաստան)

Թուական: 11/20/2016

Քա­ղա­քակր­թա­կան իւ­րա­յատ­կու­թեան ա­նա­ռար­կե­լի յատ­կա­նիշ կը հան­դի­սա­նայ յար­գան­քը, եւ այդ յար­գան­քի հա­րա­զատ ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րէն մէ­կը հան­դի­սա­ցաւ Եր­կու­շաբ­թի՝ 14 ...

Մանկական երգերու մեկնաբան Թալինի ելոյթը Շուէտի մէջ

Թուական: 10/06/2016
Դասաւորում: Եւրոպա

Կազմակերպութեամբ Համազգայինի Շուէտի մեկուսի կազմի վարչութեան, եւ փոխ ատենապետ Արամ Եանըքեանի մեծ ճիգերով, Կիրակի, 2 Հոկտեմբեր 2016-ին, Սթոքհոլմի մէջ տեղի ունեցան մանկական երգերու մեկնաբան Թալինի ...

Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon