Լուրեր
> Եւրոպա

Համազգայինի Կիպրոսի «Դիմակ» թատերախումբի հերթական ներկայացումը՝ «Ո՞վ է Մեղաւորը»

Թուական: 01/30/2018
Դասաւորում: Եւրոպա

Համազգայինի Կիպրոսի «Օշական» Մասնաճիւղի «Դիմակ» թատերախումբը Շաբաթ, 13 Յունուար 2018-ին դարձեալ Նիկոսիոյ հայութեան ներկայացաւ, Յարութ Թահմազեանի հեղինակած ու բեմադրած «Ո՞վ է Մեղաւորը» զաւեշտով: ...

Համազգայինի ճաշկերոյթ-խնճոյք (Յունաստան)

Թուական: 01/24/2018

Յու­նաս­տա­նի ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան ­Պա­րի ­Միա­ւո­րի վար­չու­թիւ­նը ճաշ­կե­րոյթ-խնճոյք մը կազ­մա­կեր­պեց ­Կի­րա­կի՝ 3 ­Դեկ­տեմ­բեր 2017-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։30-ին, ...

Համազգայինի Գ. Մշակութային Երեկոյ (Կիպրոս)

Թուական: 01/12/2018
Դասաւորում: Եւրոպա

Համազգայինի Գ. Մշակութային Երեկոն տեղի ունեցաւ 20 Դեկտեմբեր 2017-ին, ամանորեան մթնոլորտի մէջ ու 70 հոգիի աննախընթաց ներկայութեամբ: Յայտագիրը սկսաւ Արթօ Դաւիթեանի «Ամանորը Հին Հայաստանի» եւ ...

Քանդակագործ Թորոսի ցուցահանդէսը ԻՒՆԷՍՔՕ-ի յարկին տակ (Փարիզ)

Թուական: 12/06/2017
Դասաւորում: Եւրոպա

«Կը քանդակեմ արտայայտելու համար ա՛յն ինչ որ բառերով չեմ կրնար ըսել։ Գեղագիտութիւնը եւ գեղեցկութիւնը իմ գործերուս մաս կը կազմեն. տառապանքը կը պահեմ ինծի։ Կը յուսամ, որ ձեզմէ իւրաքանչիւրը իրեն հետ ...

Համազգայինը Ալֆորվիլի մէջ՝ Մշակութային Տան հրաւէրով

Թուական: 12/05/2017
Դասաւորում: Եւրոպա

23 Նոյեմբեր 2017-էն՝ մինչեւ 26 Նոյեմբեր  օրերուն Ալֆորվիլի (Փարիզ, Ֆրանսա) քաղաքապետութեան Մշակութային Բեւեռի (Pôle Culturel-POC) ընդարձակ սրահներէն մէկուն մէջ տեղի ունեցաւ քաղաքի Հայկական ...

Կոմիտաս Վարդապետի նուիրուած շաբաթ (Փարիզ)

Թուական: 11/28/2017
Դասաւորում: Եւրոպա

13 Նոյեմբեր 2017-ին, Փարիզի Հայ Մշակոյթի տան մէջ, Համազգային հրաւիրած էր երաժիշտ եւ խմբավար Մկրտիչ Մկրտիչեանը ,որ ներկայացուց Կոմիտասի կեանքն ու երաժշտական գործունէութիւնը: Մասնագէտ դասախօսը ...