Լուրեր
> Ֆորում

15 Յուլիս, 2017

Թուական: 07/17/2017
Դասաւորում: Ֆորում

Ֆորումի 8-րդ օրը յատկացուած էր նախ գնումի։ Առաւօտուն Վերնիսաժի մէջ կատարեցինք գնումներ, ապա Տէրեան ճաշարանին մէջ ճաշելէն ետք ուղղուեցանք դէպի Մատենադարան։ Նախ հայկական գեղարուեստի մասին ...

14 Յուլիս, 2017

Թուական: 07/16/2017
Դասաւորում: Ֆորում

Համազգայինի Ուսանողական Հաւաքի  7-րդ օրը կոմիտասեան երաժշտութեամբ սկսաւ. այցելեցինք Կոմիտաս վարդապետի թանգարան եւ ծանօթացանք անոր կեանքին ու գործունէութեան։ Այցելեցինք նաեւ նոյն պարտէզին մէջ ...

13 Յուլիս, 2017

Թուական: 07/14/2017
Դասաւորում: Ֆորում

Համազգայինի Ուսանողական Հաւաքի 6-րդ օրը յատկացուած էր կրթական հաստատութիւններ այցելութեան։ Երեւանի պետական համալսարանը մեր առաջին կանգառը հանդիսացաւ։ 1919-ին հիմնուած հինաւուրց համալսարանը ...

12 Յուլիս, 2017

Թուական: 07/13/2017
Դասաւորում: Ֆորում

Համազգայինի Ուսանողական Հաւաքի 5-րդ օրը սկսաւ Սեւանավանք եւ Սեւանայ լիճի պաղ ջուրերը այցելութեամբ։ Հազարամեայ վանքին ծանօթանալէ ետք, նաւով պտոյտ մը կատարեցինք Սեւանի մէջ. ոմանք լողացին եւ ճէթ ...

11 Յուլիս, 2017

Թուական: 07/12/2017
Դասաւորում: Ֆորում

Համազգայինի Ուսանողական Հաւաքի 4-րդ օրը սկսաւ Հայաստանի Պատմութեան թանգարան այցով։ Ապա խումբը մեկնեցաւ դէպի Էջմիածին եւ այցելեց Մայր տաճարն ու կողքի թանգարանը։ «Հայ Միասնութեան Խաչ» ...

10 Յուլիս, 2017

Թուական: 07/11/2017
Դասաւորում: Ֆորում

Համազգայինի Ուսանողական Հաւաքի 3-րդ օրը սկսաւ աշուղական մթնոլորտի մէջ։ Խումբը այցելեց Ջիվանիի աշուղական դպրոց, ուր Թովմաս Պօղոսեանի գլխաւորութեամբ ունկնդրեցինք Ազգային նուագարաններու մասին ...