Լուրեր
> Եւրոպա

Պարախումբերու հաւաք՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

Թուական: 05/17/2017

Շա­բաթ՝ 6 ­Մա­յիս 2017-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Տէր ­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ պա­րա­խում­բե­րու հա­ւաք եւ գե­ղա­րո­ւես­տա­կան ե­րե­կոյ, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Թե­սա­ղո­նի­կէի ...

Համազգայինի Կիպրոսի «Օշական» Մասնաճիւղի մշակութային երեկոն

Թուական: 04/19/2017
Դասաւորում: Եւրոպա

29 Մարտ 2017-ի երեկոյեան տեղի ունեցաւ Համազգայինի Կիպրոսի «Օշական» Մասնաճիւղի հերթական մշակութային երեկոն, ներկայ տարեշրջանի երրորդը, դարձեալ 40-է աւելի ներկաներով: Յայտագրի առաջին բաժինով Վարդան ...

Համազգայինի գործունէութիւն Ալեքսանտրուպոլսոյ մէջ

Թուական: 03/27/2017

Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ ­Հա­մազ­գա­յի­նի «Ա­րամ ­Խա­չա­տու­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղը, իր եր­կար տա­րի­նե­րու կեան­քին մէջ, տար­բեր նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րով եւ աշ­խա­տանք­նե­րով, միշտ ալ ազ­դե­ցիկ ...

Սերեսի մէջ Համազգայինի Ընդհանուր Ժողովի գումարում

Թուական: 03/25/2017

12 Մար­տ 2017-ին տե­ղի ու­նե­ցած է ­Հա­մազ­գա­յի­նի Սե­րէ­սի «­Պա­րոյր ­Սե­ւակ» մաս­նա­ճիւ­ղի հա­շո­ւե­տու-ընտ­րա­կան Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վը: Ներ­կայ գտնո­ւած են ­Հա­մազ­գա­յի­նի 23 ան­դամ­ներ: ...

Մշակութային ձեռնարկ՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

Թուական: 03/20/2017

Կի­րա­կի՝ 19 ­Մարտ 2017-ին, «­Տէր ­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ մշա­կու­թա­յին հա­ւաք՝ կա­զ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Հա­մազ­գա­յի­նի «­Ղա­զա­րոս Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղին: ...

«Չարշըլը Արթին Աղա» (Յունաստան)

Թուական: 03/10/2017

Չ­ցամ­քող հիւ­մո­րով 1906ին մեր մե­ծա­գոյն եր­գի­ծա­բան-թա­տե­րա­գիր­նե­րէն Ե­րո­ւանդ Օ­տեա­նի (1869-1926) եւ «պան­դուխ­տի կեան­քը» հա­րա­զա­տօ­րէն նկա­րագ­րող գրա­գէտ Մել­քոն ­Կիւր­ճեա­նի-Հ­րանդ ...

Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon