Լուրեր

«Փրկութեան Քարտէս» ֆիլմի ցուցադրութիւն (Կիպրոս)

Թուական: 11/28/2016

Հինգշաբթի, 17 Նոյեմբեր 2016-ի երեկոյեան, Նիկոսիոյ Համալսարանի «Սինէ Սենթըր» սրահին մէջ Նիկոսիոյ հայութիւնը առիթը ունեցաւ դիտելու «Փրկութեան Քարտէս» ֆիլմը, որուն նիւթը հիւսիսային Եւրոպայէն հինգ ...

Մշակութային երեկոյ (Կիպրոս)

Թուական: 11/28/2016

Չորեքշաբթի, 19 Հոկտեմբեր 2016-ին, տեղի ունեցաւ Համազգայինի «Օշական» Մասնաճիւղի նոր տարեշրջանի Ա. Մշակութային Երեկոն, արուեստասէրներու խանդավառ ներկայութեամբ: Վարչութեան ատենադպիր Լորա Մկրտիչեանի ...

Համազգայինի Մեկուսի Կազմը Քուէյթի մէջ

Թուական: 11/25/2016

Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը կը շարունակէ աճիլ եւ հզօրանալ: Արդարեւ Համազգայինի ընտանիքին միացաւ շրջան մը եւս: Ուրբաթ, 11 Նոյեմբեր 2016-ին Քուէյթի մէջ հիմնուեցաւ Համազգայինի ...

Գրիգոր Պըլտեանի «Կրկնագիր Մարդը» գիրքի ներկայացում (Փարիզ)

Թուական: 11/20/2016
Դասաւորում: Եւրոպա

Երկուշաբթի 14 նոյեմբեր 2016-ին, Հայ Մշակոյթի Տան մէջ,Փարիզի Համազգայինի մասնաճիւղը կազմակերպեց  Գրիգոր Պըլտեանի  «Կրկնագիր Մարդը» գիրքի ներկայացումը: Մասնաճիւղէն Արփի Շահապեան կարդաց ...

Յարգանքի ողջերթ Համազգայինի երգչախումբի խմբավարին (Յունաստան)

Թուական: 11/20/2016

Քա­ղա­քակր­թա­կան իւ­րա­յատ­կու­թեան ա­նա­ռար­կե­լի յատ­կա­նիշ կը հան­դի­սա­նայ յար­գան­քը, եւ այդ յար­գան­քի հա­րա­զատ ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րէն մէ­կը հան­դի­սա­ցաւ Եր­կու­շաբ­թի՝ 14 ...

«Համազգային»ի մանկամսուրի բացման տօնակատարութիւնը (ԱՄՆ)

Թուական: 11/20/2016

Շաբաթ, 15 Հոկտեմբեր 2016-ին, տեղի ունեցաւ Համազգայինի Արեւելեան Շրջանային Վարչութեան հովանաւորութեամբ գործող «Merry-Go-Round» մանկամսուրին (Թինէք, Նիւ Ճըրզի) պաշտօնական բացումը։ Մանկամսուրը կը ...

Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon