Լուրեր

Մարի-Ռոզ Ապուսէֆեանի հմայիչ ելոյթը Աթէնքի մէջ

Թուական: 05/31/2009

Կազմակերպութեամբ Համազգայինի Շրջանային վարչութեան, Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան հիմնադրութեան 91-ամեակին առիթով Կիրակի, 31 Մայիսին, Աթէնքի «Ֆիլիփոս Նաքաս» թատերասրահին մէջ տեղի ունեցաւ Ֆրանց ...

Համազգայինի Սուրիոյ «Ն. Աղբալեան» մասնաճիւղի «Սարդարապատ» պարախումբի ելոյթ (Լիբանան)

Թուական: 05/28/2009

Կազմակերպութեամբ Համազգայինի Լիբանանի Շրջանային վարչութեան, Հինգշաբթի, 28 Մայիս 2009-ին, երեկոյեան ժամը 9:00-ին, «Յակոբ Տէր Մելքոնեան» թատերասրահին մէջ Հայաստանի անկախութեան հիմնադրութեան առիթով ...

Համազգայինի Մ. եւ Հ. Արսլանեան Ճեմարանը գրաւեց աղջիկներու խմբակի առաջին դիրքը Լիբանանի Կրթութեան Նախարարութեան կողմէ կազմակերպուած պարի փառատօնին

Թուական: 05/27/2009

Չորեքշաբթի, 27 Մայիսին «Քամիլ Շամուն» Մարզական աւանին մէջ տեղի ունեցաւ Լիբանանի կրթութեան նախարարութեան կողմէ կազմակերպուած միջդպրոցական պարի փառատօնի աւարտական հանդէսը, որուն ընթացքին ...

Նշուեցան Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան Հիմնադրման 80-ամեակն ու Մոնթրէալի «Սանահին» մասնաճիւղի 45-ամեակը

Թուական: 05/27/2009

Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը, Սփիւռքի տարածքին թէ Հայաստանի մէջ, 2008-էն 2009 տարեշրջանի ընթացքին, զանազան բնոյթի նախաձեռնութիւններով եւ ձեռնարկներով կը նշէ իր հիմնադրման ...

Հանդիպում լաւ երաժիշտների եւ լաւ երաժշտութեան հետ (Երեւան)

Թուական: 05/25/2009

سÛÇëÇ 24-ÇÝ, γٻñ³ÛÇÝ »ñ³Åßïáõû³Ý ï³ÝÁ, Ñ³Û ³ñáõ»ëï³ë¿ñÇÝ Ññ³ß³ÉÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ñ ëå³ëáõ٠ɳõ »ñ³Åßïáõû³Ý »õ ɳõ »ñ³ÅÇßïÝ»ñÇ Ñ»ï£ §²é³çÇÝ ³Ý·³Ù г۳ëï³ÝáõÙ¦ Ëáñ³·ñáí ѳٻñ·³ÛÇÝ Íñ³·ñáí ...

Համազգայինի «Գայեանէ» պարի դպրոցի տարեկան ելոյթը (Լիբանան)

Թուական: 05/24/2009

Կիրակի, 24 Մայիս 2009-ին, երեկոյեան ժամը 8:00-ին, «Էմիլ Լահուտ» հանդիսասրահին մէջ տեղի ունեցաւ Համազգայինի «Գայեանէ» պարի դպրոցի այս տարուան վերջին եւ երրորդ ելոյթը՝ ներկայութեամբ Լիբանանի հայոց ...

Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon