Լուրեր
> Բագին

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

Թուական: 11/28/2017
Դասաւորում: Բագին

«Բագին» Յուլիս–Սեպտեմբեր  2017 ԾԶ. ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 3   ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ – Խմբագրական ...

«Բագին» գրական հանդէսին 55-ամեակին նուիրուած երեկոյ Երեւանի մէջ

Թուական: 10/11/2017
Դասաւորում: Բագին

Սփիւռքի եւ առհասարակ հայկական իրականութեան մշակութային կեանքին մէջ անգնահատելի է Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան «Բագին» գրական հանդէսին դերը: «Բագին»-ի անդրանիկ թիւը լոյս տեսած է ...

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

Թուական: 08/30/2017
Դասաւորում: Բագին

«Բագին» Ապրիլ-Յունիս 2017 ԾԶ. ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 2 ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ – Խմբագրական – Գանձը | ԶԱՒԷՆ ՊԻՊԵՌԵԱՆ – Յաղագս Պիպեռեան Զաւէնի | ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ – Եւ տաղը կ’ըլլայ … | ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ Գրէ՛ Ցուլը ...

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

Թուական: 07/30/2017
Դասաւորում: Բագին

«Բագին» թիւ 2, 2017 Կողքի նկարը՝ Գայ Ղազանչեանի

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

Թուական: 05/28/2017
Դասաւորում: Բագին

«ԲԱԳԻՆ» ՅՈՒՆՈՒԱՐ-ՄԱՐՏ 2017 ԾԶ. ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 1 ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ – Խմբագրական – Մ. Իշխան. Անտիպ քերթուածներ ու նամակներ | Գ. Պ. – Հայելիներու այգիէն | Թամար Պոյաճեան – Թամար Պոյաճեանի Ինչ որ է ան է ...

«Բագին»-ի ծանօթացում` Պոլսոյ մէջ

Թուական: 10/10/2016
Դասաւորում: Բագին

Պոլսոյ մէջ տեղի ունեցաւ «Բագին» գրական հանդէսի ներկայացման ձեռնարկ մը: «Հրանդ Տինք» հիմնարկի «Անարատ յղութիւն» շէնքի «Հաւաք» սրահին մէջ տեղի ունեցած ձեռնարկին բանախօսներն էին Համազգայինի ...

Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon